Zákaznická zóna

K dispozici: ve všední dny od 8:00 do 18:00 hod.

+420 608 111 660

info@elektrikari.cz

Na Suchých 582

252 50 Vestec

Služby

Montáž nového elektroměru

Montáž nového elektroměru


Elektroměr je elektrický měřicí přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. Na jeho základě probíhá stanovení a vyúčtování spotřebované elektrické energie.

Na základě smlouvy s PRE Vám provedeme montáž nového elektroměru, případně zajistíme obnovení odběru elektrické energie.

Každý instalovaný elektroměr je úředně ověřen, aby bylo zaručeno, že měří správně. Povinnost ověření elektroměru vyplývá ze zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Ověřte si platnost a typ Vašeho elektroměru.

Potřebujete se poradit? Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat.
Přemístění elektroměru

Přemístění elektroměru


Na základě smlouvy s PRE Vám přemístíme elektroměr z bytu apod.

Elektroměr je elektrický měřicí přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. Na jeho základě probíhá stanovení a vyúčtování spotřebované elektrické energie.

Potřebujete se poradit? Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat.
Výměna/navýšení hlavního jističe

Výměna/navýšení hlavního jističe


Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím ho chrání před poškozením. V omezené míře chrání i elektrické přístroje a v poslední řadě osoby či zvířata.

Na základě smlouvy s PRE provádíme práce v neměřené části (před elektroměrem). Vyměníme Vaše vadné hlavní jističe nebo navýšíme jmenovité hodnoty jističů.

Potřebujete se poradit? Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat.
Výměna a montáž rozvaděče

Výměna a montáž rozvaděče


Rozvaděč je skříň, do které je zavedeno několik kabelů a která obsahuje elektrické přístroje pro jištění, měření a ovládání elektroinstalace. Vstupují napájecí kabel a kabely od různých snímačů, čidel, ovladačů. Vystupují kabely k dalším rozvaděčům, k jednotlivým spotřebičům (elektrický sporák), nebo zásuvkovým a světelným okruhům.

Elektroměrové rozvaděče se umísťují na vstupu přívodního kabelu do bytového nebo kancelářského objektu a slouží k měření odebrané elektrické energie. Podle normy musí být umístěny na veřejně přístupném místě, např. v plotě objektu, ve vnější stěně domu, na sloupu. U bytových domů s více byty jsou elektroměrové rozvaděče umístěny ve společných prostorách domu. Elektroměrové rozvaděče smějí obsahovat pouze hlavní jistič (jistič před elektroměrem), elektroměr a případně přijímač HDO. Prostor připojení kabelů je zakrytován a zaplombován.

Na základě smlouvy s PRE Vám provedeme montáž nebo výměnu elektroměrového rozvaděče.

Potřebujete se poradit? Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat.
Příprava odběrného místa

Příprava odběrného místa


Odběrné místo je místo připojení objektu (bytu, rodinného domu apod.) k lokální distribuční soustavě elektřiny. Každé odběrné místo je vybaveno elektroměrem, hlavním jističem a má svůj identifikační kód (18místné číslo EAN).

Zřídíme Vám nové odběrné místo pro elektroměr podle požadavků PRE.

Potřebujete se poradit? Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat.
Změna odběru

Změna odběru


Na základě smlouvy s PRE Vám provedeme změnu z jednofázového odběru na třífázový, např. při instalaci nové varné elektrické indukční desky, elektrického sporáku, AKU kamen apod.

Potřebujete se poradit? Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat.
Změna sazby a tarifů

Změna sazby a tarifů


Zřídíme Vám levnější tarif (tzv. noční proud). K přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem a k zapínání či vypínání elektrotepelných spotřebičů (bojlery, elektrické vytápění, aj.) slouží hromadné dálkové ovládání (HDO).

Jak zjistit čas spínání HDO? Zhlédněte informace o časech přepínání nízkého a vysokého tarifu.

Potřebujete se poradit? Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat.
Rekonstrukce hlavního vedení

Rekonstrukce hlavního vedení


Vedení nízkého napětí v České republice tvoří nadzemní a podzemní vedení provozované s unifikovaným napětím 3x230/400 V.

Na základě smlouvy s PRE Vám zrekonstruujeme nebo opravíme hlavní domovní vedení.

Potřebujete se poradit? Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat.
Přípojky pro rodinné domy

Přípojky pro rodinné domy


Na základě smlouvy s PRE Vám zřídíme přípojku elektrické energie. Připojení se řeší propojením hlavního kabelu s elektroměrovým pilířem a následným propojením do Vašeho domu. Příkon a dimenzování potřebných jističů je na základě předpokládaného provozu domácnosti a jejího vybavení.

Potřebujete se poradit? Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat.
Opravy a revize neměřených částí

Opravy a revize neměřených částí


Na základě smlouvy s PRE provádíme opravy a revize v neměřených částech domů (stoupací vedení, jističe před elektroměrem). Po skončení prací místo připravíme ke spolehlivému zaplombování, zaplombujeme krycí plechy a následně oznámíme PRE.

Potřebujete se poradit? Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat.
Vyřízení administrativy pro PRE

Vyřízení administrativy pro PRE


Zpracujeme za Vás podklady pro uzavření smlouvy s PRE na odběr elektrické energie.

Potřebujete se poradit? Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat.